Föreläsningar och seminarier

MBB Lunch Seminar: Mia Phillipson

2013-02-1212:00 till 13:00 Large seminar room (in A3:3), Scheele laboratory, Scheeles väg 2.

Mia Phillipson, Dept Medical Cell Biology, Univ Uppsala: The role of leukocytes in inflammation and angiogenesis.