Föreläsningar och seminarier

MBB Lunch Seminar: Johan Holmberg

2013-11-0512:00 till 13:00 Large seminar room (in A3:3), Scheele laboratory, Scheeles väg 2.

Johan Holmberg, Ludwig Inst Cancer Res, KI: CHD5, a tumor suppressor required for neuronal differentiation.