Föreläsningar och seminarier

Lunchseminarium om kommunikation av EU-forskning

2014-03-1111:15 till 12:45 Sal 718 i Aula Medica, Nobels väg 6 , Karolinska Institutet, Campus Solna Campus Solna

Detta lunchseminarium är öppet för alla som vill veta mer om varför det är viktigt att sprida resultaten från europeiska forskningsprojekt och vad det huvudsakliga målet är att denna kommunikation.

Talaren, Charlotte Haentzel, är chef för den politiska sektionen vid Europeiska kommissionens representation i Sverige.

Mingel och lunchsmörgås: 11.15 -11:45
Seminarium: 11:45 till 12:45

Före seminariet bjuder vi på lunch och möjlighet till mingel med kollegor från andra EU - finansierade forskningsprojekt. OBS! Seminariet ges på engelska.

Under seminariet kommer följande frågor att diskuteras: Varför är det viktigt att sprida resultaten till allmänheten enligt EU-kommissionen? Vad är det viktigaste målet för kommunikation från europeiska forskningsprojekt? Vad krävs formellt i ansökan och projektplanen? Vad skiljer sig i Horisont2020 när det gäller krav på kommunikation? Tips på hur EU kan stödja dig - resurser.

Du kan också delta i seminariet via nätet. Du kopplas till ljud med hjälp av datorns mikrofon och högtalare ( VoIP ). Ett headset rekommenderas. Mötes-ID: 867 - 001 till 245

OBS! Seminariet ges på engelska.

Seminariet arrangeras av CommHERE ((Communicating European Health Research). Detta är ett EU-projekt som samordnas från KI som syftar till att sprida information om forskning inom FP7 Health för allmänheten. Vi stödjer samordnare, forskare och kommunikationsansvariga i deras arbete för att sprida sin forskning. Läs mer: www.commhere.eu

Registrering: För att anmäla dig till seminariet, vänligen skicka ett e-mail till: jill.jonsson@ki.se, före 5 mars.

Mer information, se pdf.