Föreläsningar och seminarier

Lecture: Michael P. Nusbaum

2013-04-1614:00 till 2019-01-2020:34 Tellus Seminar Room, Retzius Lab Floor 5, Scheeles v. 1, Campus Solna

Motor Pattern Selection via Upstream Modulation

Prof. Michael P. Nusbaum

Dept. of Neuroscience, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, USA