Föreläsningar och seminarier

Lärardagen 2016: Etik och evidensbaserad praktik

This page in English
2016-09-2809:00 till 13:00 Gustaf Retzius, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, SolnaCampus Solna
Foto: Erik Cronberg

Foto: Erik Cronberg

Foto: Erik CronbergPhoto: Erik Cronberg 

Styrelsen för utbildning välkomnar dig till en dag för inspiration, diskussion och information om etik och evidensbaserad medicin och praktik inom utbildningen. Föreläsningarna ges på svenska men det går bra att diskutera och ställa frågor på engelska. The day will be held in Swedish, but we welcome questions and comments in English. 

Program

08:00-08:30 Registrering och frukost

08:30-10:30 Introduktion till etik
Niklas Juth, docent i medicinsk etik, Karolinska Institutet

10:30-10:45 Paus

10:45-12:15 Evidensbaserad praktik
Ulrika Bergström, utredare på Socialstyrelsen

12:15-12:30 Avslutning
Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning, Karolinska Institutet

12:30-13:30 Lunchmingel

Anmäl dig här!

Contact person: Philip Malmgren
LärandeLärare