Konferenser och symposier

Konferens: Vårdvetenskaplig forskning i psykiatrisk vård

2013-04-1009:30 till 15:15 Alfred Nobels Allé 12, KI, campus Huddinge

Posterutställning och bokbord. Lunchmackor & kaffe.
Sista anmälningsdag:
2013-04-02.

Ur programmet:

* Hur kan vi vårda den suicidnära asylsökande patienten?

* Sinnesstimulerande avslappningsrum i akutpsykiatrin.

* Vilka erfarenheter har anhöriga av bemötande i psykiatrin?

* Ett teoretiskt ramverk för kliniskt praktiskt våldsprevention.

* Etiska frågor när forskning inkluderar traumatiserade personer.

* Fysisk motion och personer med psykiskt funktionshinder.

* Hur har psykiatrin förändrat sin syn på homosexualitet?

Program

Konferens Psykiatrisk vård Affisch

Instruktioner för posterdeltagande