Föreläsningar och seminarier

Karolinska Research Lectures: Richard Lerner

2014-03-2016:15 Nobel Forum, Nobels väg 1, SolnaCampus Solna

Karolinska Research Lectures i Nobel Forum: Richard A. Lerner, The Scripps Research Institute, Los Angeles. Titel: "Selecting Antibodies from Intracellular Combinatorial Libraries that Regulate Cell Fate".

I samband med Nobel Forums tillkomst 1993 startade Nobelförsamlingen och Karolinska Institutet föreläsningsserien "Karolinska research lectures". Gästföreläsare är världsledande forskare som också får träffa KI-forskare inom sina ämnesområden. Föreläsningarna pågår ungefär en timme och följs av informella diskussioner.

Värd: Bengt Samuelsson.

Karolinska Reseach Lectures - föreläsningsschema 2014.

Nobelpriset