Föreläsningar och seminarier

Karolinska Research Lectures: Professor Richard Frackowiak

2013-09-2616:15 till 2018-07-2004:27 Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet Campus Solna

Karolinska Research Lectures: Professor Richard Frackowiak. Director, Department of Clinical Neuroscience, CHUV University Hospital, Lausanne, Switzerland.

Title: From description to mechanism in clinical neuroscience

Host: Professor Martin Ingvar

All lectures are followed by reception on the 1st floor. Most welcome!