Föreläsningar och seminarier

Karolinska Research Lectures: Alan Tall

2014-02-2716:15 Nobel Forum, Nobels väg 1, Solna Campus Solna

Karolinska Research Lectures i Nobel Forum: Alan Tall, Columbia University, P & S. Title: "Regulation of Hematopoiesis by Cholesterol.

I samband med Nobel Forums tillkomst 1993 startade Nobelförsamlingen och Karolinska Institutet föreläsningsserien "Karolinska research lectures". Gästföreläsare är världsledande forskare som också får träffa KI-forskare inom sina ämnesområden. Föreläsningarna pågår ungefär en timme och följs av informella diskussioner.

Värd: Göran K. Hansson.

Karolinska Research Lectures - föreläsningsschema 2014.

HematologiNobelpriset