Föreläsningar och seminarier

HIC seminarium: Automatiserad översättning av röntgensvar till allmänsvenska - ett led i demokratiseringen av sjukvården

2013-04-2414:00 till 2018-07-2121:28 LIME, mötesrum Engage, Tomtebodavägen 18 A, plan 3, Karolinska Institutet

Välkommen på seminarium med Maria Kvist, läkare och forskare inom medicinsk informatik, knuten till HIC, Karolinska Institutet och Inst. för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms universitet.

Via patientportaler kan patienter i allt fler länder läsa sin egen journal online. Men journaler blir inte tillgängliga bara för att de ligger på nätet, det gäller att förstå vad som står också. Det medicinska fackspråket är telegramartat, fullt av terminologi och förkortningar, en intern kommunikation inte riktad till patienten. I vården behöver man fackspråk för att uttrycka sig precist och patientsäkert. Trots att journalen är ett av vårdens viktigaste arbetsredskap finns lite forskning om språket i den, eller vad patienter förstår. Vi vill skapa ett system som översätter medicinsk svenska till vanlig svenska, och inleder med ett pilotprojekt om röntgensvar. En textversion på vanlig svenska parallellt med originaltexten är ett sätt att både respektera sjukvårdens behov av stringens och patientens behov av förståelse.

Maria studerar medicinskt journalspråk, och ingår i Hercules Dalianis forskargrupp som arbetar med utveckling av språkteknologiska verktyg för informationsåtkomst i patientjournaler. Hon leder projektet "Automatiserad översättning av röntgensvar till allmänsvenska - ett led i demokratiseringen av sjukvården".