Annan

Halvtidskontroll - Selma Idring

2013-11-0515:00 till 17:00 Widerströmska Huset plan 9 konferensrum; Tomtebodavägen 18A, 171 77 Stockholm

Avhandlingsarbetet rör förekomst av och orsaker till autismspektrumstörningar.

Ledamöter i betygsnämnden:

Med Dr MaiBritt Giacobini, Inst för molekylär medicin och kirurgi, KI, specialist i barn- och ungdomspsykiatri;

Professor Sven Bölte, Inst f Klin Neurovetenskap, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap och föreståndare för Centre of Neurodevelopmental Disorders at KI (KIND); Med Dr Anna Sidorchuk, Inst för Folkhälsovetenskap

Handledare: Cecilia Magnusson, Christina Dalman och Clara Gumpert.