Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Michael Mints

2013-09-1710:00 till 2018-12-1108:49 Stora konferensrummet CCK, R8:05, Karolinska universitetssjukhuset

"Proteome profiling of the cross-talk of combined treatments targeting EGF, TGFbeta and oestrogen signalling in breast cancer cells"

Handledare:

Huvudhandledare: Docent Serhiy Souchelnytskyi, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Bihandledare: Professor Gert Auer, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:

  • Rainer Heuchel, PhD, institutionen för klinisk vetenskap och teknik, Karolinska Institutet
  • Theocharis Panaretakis, Docent, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
  • Aris Moustakas, Professor, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet

Välkomna!