Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Mattias Jangard

2013-05-2014:00 till 2018-07-1704:33 Stora konferensrummet CCK R8:05

"Malignant melanoma of the nasal cavity and paranasal sinuses"

Handledare:

Huvudhandledare: Docent Johan Hansson, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Bihandledare: PhD Boel Ragnarsson-Olding, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:

  • Professor Mats Holmström, CLINTEC, Karolinska Institutet
  • Professor Klas Wiman, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
  • Professor Johan Botling, institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet

Välkomna!