Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Martin Paucar

2013-08-2709:00 till 2018-12-1319:56 CMM:s föreläsningssal, L8:00, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Characterization of familial movement disorders

Huvudhandledare:

Per Svenningsson, professor, Translationell neurofarmakologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

Bihandledare:

Magnus Nordenskjöld, professor , Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI och klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset

Maciej Machaczka, läkare, Hematologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset

Karl Björk, med dr, Translationell neurofarmakologi vid iInstitutionen för klinisk neurovetenskap, KI

Sakkunniga:

Lars Forsgren, professor , Institution för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet

Caroline Graff, professor, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI

Joakim Tedroff, docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI