Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Marie Halvorsen (HK10)

2013-03-0811:30 till 2018-12-1513:07 Karolinska Institutet, Alfred Nobels Allé 23, sal 203, campus Huddinge

Muscle Performance, Functioning and Health before and after Neck-Specific Training or Prescribed Physical Activity in Patients with Cervical Radiculopathy. A Randomized Controlled Trial.

Sektionenen för sjukgymnastik

Nationella forskarskolan i vårdvetenskap

Huvudhandledare:

Åsa Dedering, Med dr, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Karin Harms-Ringdahl, Professor, Karolinska Institutet

Anneli Peolsson, Docent, Linköping Universitet

Betygsnämnd:

Lars Weidenhielm, Professor, Karolinska Institutet

Maria Hagströmer, Lektor, Karolinska Institutet

Martin Björklund, Docent, Avd. för arbets- och folkhälsa/CBF, Centrum för belastningsskadeforskning