Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Lidi Xu

2013-09-1814:30 till 2018-12-1909:13 Lecture hall, CCK R8:00, Karolinska universitetssjukhuset

"Further studies of the biological function of the p53 target Wig-1"

Handledare:

Huvudhandledare: Klas Wiman, professor, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Bihandledare: Margareta Wilhelm, PhD, institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:

  • Lars Ährlund-Richter, professor, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
  • Lars-Gunnar Larsson, professor, institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi, Karolinska Institutet
  • Kristina Viktorsson, PhD, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Välkomna!