Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Johanna Rodhe

2013-05-1413:30 till 2018-07-1916:14 CCK Lecture hall R8:00

"A caspase-dependent pathway regulates microglia activation and neurotoxicity"

Handledare:

Huvudhandledare: Docent Bertrand Joseph, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Bihandledare: Jose Luis Venero, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Sevilla

Halvtidsnämnd:

  • PhD Steven Applequist, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet
  • Docent Charlotte Rolny, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
  • Docent Gunnar Schulte, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet

Välkomna!