Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Iryna Kolosenko

2013-05-2313:00 till 2018-12-1913:07 Vindskupan, CCK R8:05

"STAT1 and STAT3 in cancer and anti-cancer therapy"

Handledare:

Huvudhandledare: Professor Dan Grandér, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Bihandledare: PhD Katja Pokrovskaja Tamm, Professor Stig Linder, PhD Angelo De Milito, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:

  • Professor Lars Holmgren, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
  • Docent Sonia Lain, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet
  • Docent Fredrik Öberg, institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet

Välkomna!