Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Helga Olsen

2013-10-0413:00 till 2018-12-1408:23 CMMs föreläsningssal

Bronchoalveolar lavage in health and pulmonary inflammatory diseases

Huvudhandledare: Johan Grunewald

Bihandledare: Anders Eklund, Göran Tornling

Enheten för lungmedicin, Institutionen för medicin