Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Helena Forsslund

2013-10-0309:00 till 2018-12-1213:43 CMM, Seminarierum, plan 01

T cells in smoke-induced inflammation and in the
development of chronic obstructive pulmonary disease

Huvudhandledare: Magnus Sköld

Bihandledare: Jan Wahlström, Åsa Wheelock

Enheten för lungmedicin, Institutionen för medicin