Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Frank Liang

2013-09-0913:00 till 2019-01-2108:44 Konferensrummet, Centrum för infektionsmedicin, Forskningsgatan 59, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Titel: The role of the dendritic cells in health and HIV-1 infection.

Huvudhandledare

Karin Loré, Associate Professor, Center for Infectious Medicine, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Jan Andersson, professor, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, och Richard Koup, Senior Investigator, Vaccine Research Center, National Institutes of Health, Maryland, USA.