Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Eva Agneskog

2013-01-1413:00 till 2018-07-1809:10 Seminarierum F67, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Titel: Assays for monitoring HIV treatment in low-middle income countries
Enhet: Enheten för infektionssjukdomar och hud

Huvudhandledare

Anders Sönnerborg, Professor, Institutionen för medicin, KI