Halvtidskontroller

Halvtidskontroll Eric Olsson

2013-05-2714:00 till 2018-07-1805:31 PRIMA Vuxenpsykiatri, Danderyds sjukhus, psykiatribyggnaden, konferensrummet, Hus 38 pl 1.

Schizophrenia-metabolic changes and pharmacogenetics

Huvudhandledare:

Urban Ösby Överläkare, PhD

Bihandledare:

Martin Schalling Professor Medicinsk Gentetik

Henrik Druid Professor Rättsmedicin

Sakkunniga:

Eva Lindström

Marja-Liisa Dahl

Jerker Hetta

Leif Lindström