Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Emma Svedin

2013-05-2109:30 till 2018-12-1300:14 Seminar Room, Centrum för infektionsmedicin, Forskningsgatan 59, Karolinska Huddinge

Titel: Enterovirus infections in type 1 diabetes and cystic fibrosis - host antiviral defense mechanisms and viral strategies of immune evasion

Handledare

Malin Flodström Tullberg, Senior forskare, CIM, Institutionen för medicin, KI

Bihandledare

Lena Eliasson, professor, Medicinska fakulteten, Islet Cell Exocytosis, CRC, Lunds universitet