Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Daniel Andersson

2013-04-2309:00 till 2018-12-1107:51 Endokrinmottagningen C2:94 Plan 9 Rum Solrosen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Titel: Significance of adipose tissue function for development of metabolic complications in obesity
Enhet: Enheten för endokrinologi

Handledare

Associate Professor Johan Hoffstedt

Bihandledare

Professor Peter Arner och PhD Patrik Löfgren