Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Åke Grundberg

2013-05-1415:00 till 2018-12-1910:20 Kursrum 2, K 64, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Promoting mental health among community-dwelling seniors with multimorbidity

Huvudhandledare

Dorota Religa, MD, PhD, Karolinska Institutet, institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen KI Alzheimer Disease Research Center(KI-ADRC)

Bihandledare:

Bengt Winblad, MD, Professor, KI-ADRC, Dept. of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet

Britt Ebbeskog, RNT, PhD, Division of Nursing, Dept. of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet

Betygsnämnd:

Sonja Modin, MD, PhD, Dept. of Centre for Family Medicine, Karolinska Institutet

Margaretha Hagberg, RNT, PhD, School of Human Sciences, Kalmar University

Ann-Marie Boström, RNT, PhD, Division of Nursing, Dept. of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet