Föreläsningar och seminarier

Halvtidskontroll: Adityasai Ambati

2013-05-2213:00 till 2018-07-1718:13 Novum, HERM, våning 4, Instituionen för medicin, KI, Huddinge

Titel: Influenza specific T- and B-cell responses in immunosuppressed patients.

Handledare

Per Ljungman, professor, Enheten för hematologi, Institutionen för medicin, KI, Huddinge, och

Bihandledare

Markus Maeurer, profssor, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), KI, Solna.