Föreläsningar och seminarier

Gästföreläsning: "Sterile inflammation and infection after tissue injury"

2013-08-2313:00 till 13:45 Nanna Svartz auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Föreläsare: Carl J Hauser, MD från Harvard Medical School.

Den amerikanske traumakirurgen och forskaren Carl J Hauser har i sin forskning bland annat fokuserat på att kartlägga kroppens reaktionssystem i samband med trauma och de likheter som finns med den inflammatoriska reaktionen i samband med sepsis.

Organisatör: Professor Lars I Eriksson, Anestesiologi och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Ingen föranmälan behövs.