Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: Theresa Vincent

2013-08-2812:00 till 13:00 Farmakologens bibliotek, Nanna Svartz väg 2, Campus Solna

Titel: "Ribosomal biogenesis, Epithelial to Mesenchymal Transition (EMT) and beyond".

Föreläsare: Theresa Vincent, Assistant Professor, Department of Medicine, Center for Molecular Medicine (CMM), KI.

FyFa Forum är en seminarieserie som hålls under terminerna på institutionen för fysiologi och farmakologi.