Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: Robert Harris

2013-11-2012:00 till 13:00 Farmakologens bibliotek, Nanna Svartz väg 2, Karolinska Institutet

"Myeloid cell therapy - personalised medicine of the near future"

Föreläsare: Robert Harris, professor och forskargruppsledare, centrum för molekylärmedicin, Karolinska Institutet.

FyFa Forum är en seminarieserie som hålls under terminerna på institutionen för fysiologi och farmakologi.