Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: Michael Andäng

2013-01-3012:00 till 13:00 Farmakologens bibliotek, Nanna Svartz väg 2, Campus Solna

Titel: "Ions and photons in control of stemness and development"

Föreläsare: Michael Andäng, forskare och gruppledare för "Biophysics of stem cell and tissue growth", institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet.

FyFa Forum är de seminarier som hålls under terminerna på institutionen för fysiologi och farmakologi.