Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: Jorge Ruas

2013-04-1012:00 till 13:00 Farmakologens bibliotek, Nanna Svartz väg 2

Titel: "Transcriptional control of skeletal muscle plasticity"

Föreläsare: Dr Jorge Ruas, Assistant Professor och gruppledare för Molecular and Cellular Exercise Physiology research group, institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet

FyFa Forum är en seminarieserie som hålls under terminerna på institutionen för fysiologi och farmakologi.