Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: Igor Adameyko

2013-04-2912:00 till 13:00 Farmakologens bibliotek, Nanna Svartz väg 2, Karolinska Institutet

Titel: "Peripheral glial cells are dormant multipotent stem cells providing local building blocks to other tissues during development and regeneration".

Föreläsare: Igor Adameyko, Assistant Professor, Unit of Molecular Neurobiology, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institutet

FyFa Forum är en seminarieserie som hålls under terminerna på institutionen för fysiologi och farmakologi.