Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: Anna Magnusson

2013-03-0612:00 till 2018-12-1512:55 Farmakologens bibliotek, Nanna Svartz väg 2, Karolinska Institutet

Titel: Keeping time - processing of communication sounds in the brain

Föreläsare: Anna K Magnusson, PhD, Assistant Professor. Center for Hearing and Communication Research, The Auditory Research Group, CLINTEC, Karolinska Institutet.

FyFa Forum är de seminarier som hålls under terminerna på institutionen för fysiologi och farmakologi.