Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: André Fisahn

2013-04-2412:00 till 13:00 Farmakologens bibliotek, Nanna Svartz väg 2

Titel: "Neuronal synchronization and cognitive deficits in neurological disorders"

Föreläsare: André Fisahn, Associate Professor, gruppledare Neuronal Oscillations Laboratory, KI-Alzheimer Disease Research Center, Karolinska Institutet

FyFa Forum är en seminarieserie som hålls under terminerna på institutionen för fysiologi och farmakologi.