Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: András Simon

2013-05-2212:00 till 13:00 Farmakologens bibliotek, Nanna Svartz väg 2, Karolinska Institutet

Titel: "Salamander regeneration"

Föreläsare: András Simon, forskare och gruppledare, institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet.

FyFa Forum är en seminarieserie som hålls under terminerna på institutionen för fysiologi och farmakologi.