Föreläsningar och seminarier

Extra FyFa Forum: Madelon Maurice

2013-06-1314:30 till 15:30 Farmakologens bibliotek, Nanna Svartz väg 2, Karolinska Institutet

Titel: "Mechanisms, moves and mutations of Wnt pathway proteins in cancer"

Föreläsare: Madelon Maurice, Ph.D, Assistant Professor, Department of Cell Biology, University Medical Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands.

FyFa Forum är en seminarieserie som hålls under terminerna på institutionen för fysiologi och farmakologi.