Föreläsningar och seminarier

Etikseminarium

2013-03-0415:00 till 2018-02-2417:43 Tomtebodavägen 18 A, Solna. Sal: Explore plan 3.

Marie Chenik håller i seminariet om etikkonsultationer.
För mer information kontakta Niklas Juth. (niklas.juth@ki.se)