Föreläsningar och seminarier

Early nutrition and childhood obesity

2013-10-1411:00 till 12:00 Seminar room, Level 9, Widerström Building, KI Campus Solna, Tomtebodavägen 18A

Speaker: Susanna Lehtinen-Jacks, postdoctoral researcher, MD, PhD School of Health Sciences, University of Tampere, Finland

Host: Professor Finn Rasmussen