Föreläsningar och seminarier

DISTINGUISHED LECTURE - Professor Alejandro Sanchez-Alvarado

2013-04-1712:00 till 2018-12-1519:27 CMB, Berzelius väg 21, KI Campus

Title: Stem cells and the reproductive plasticity of planarians

Hosts: András Simon