Disputationer

Dissertation: Marina Franck

2013-02-2209:30 till 2018-02-1805:26 Samuelssonsalen, Scheeles väg 2, Karolinska Institutet, Solna.

Title: Genetic control of sensory neuron diversification