Disputationer

Disputation: Ujjwal Neogi

2013-06-1109:30 till 2018-12-1406:06 Kursrum 3/B63, Karolinska universitetssjukhus, Huddinge

Titel: Translational Genomics of HIV-1 Subtype C in India: Molecular Phylogeny and Drug Resistance.

Huvudhandledare

Anders Sönnerborg, professor, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge.

Bihandledare

Dr. Irene Bontell, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge och Dr. Ayesha De Costa, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, samt Udaykumar Ranga, professor, Molecular Biology and Genetics Unit, Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Indien.

Opponent

Dr. Hervy Fleury, Laboratoire de Virologie, Université de Bordeaux, Frankrike.