Disputationer

Disputation: Tove Bylund Grenklo

2013-09-2709:00 till 2018-12-1123:13 Magnus Huss Aula, Stockholms sjukhem

"Teenagers losing a parent to cancer : experiences, modifiable risk-factors and long-term outcome"

Opponent

Associate Professor Ellen M.A. Smets, University of Amsterdam, Institution for Medical Psychology, Academic Medical Centre

Betygsnämnd

  • Professor Per-Anders Rydelius, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnor och barns hälsa
  • Professor Pär Salander, Umeå Universitet, Institutionen för socialt arbete
  • Docent Jacob Engellau, Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för onkologi

Handledare

Professor Carl Johan Fürst, Lunds Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, Sektionen för onkologi

Professor Gunnar Steineck, Göteborgs Universitet & Karolinska Institutet, Onkologiska institutionen & institutionen för onkologi-patologi, Enheten för Klinisk Cancerepidemiologi

Docent Ulrika Kreicbergs, Sophiahemmets högskola & Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnor och barns hälsa

Professor Unnur A Valdimarsdóttir, University of Iceland, Faculty of Medicine, Center of Public Health Sciences

Välkomna!