Disputationer

Disputation - Tomas Hultgren

2013-11-0809:00 till 2018-12-1607:57 Sal Ihre, plan 0, Södersjukhuset

Doktorand

Tomas Hultgren, vo Handkirurgi

Avhandlingens titel

On the rotational deformity of the shoulder following an obstetric brachial plexus injury

Opponent

Professor Howard M. Clarke, University of Toronto, Canada

Betygsnämnd

Adj. Professor Lars Adolfsson, Linköpings Universitet, Inst. För klinisk och experimentell medicin, IKE

Docent Leif Ahrengart, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Adj. Professor Magnus Tägil, Lunds Universitet, Medicinska Fakulteten, sektionen för Ortopedi

Handledare

MD, PhD Henrik Hammarberg, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Foreign Adj. Professor Thomas Carlstedt, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset