Disputationer

Disputation: Sofia Andersson

2013-01-2509:30 till 2018-07-1823:01 Föreläsningssal 9Q, Alfred Nobels Allé 8, Karolinska Huddinge

Titel: Invariant NKT cells and CD1d in HIV-1 infection
Enhet: Centrum för infektionsmedicin

Handledare

Markus Moll, Associate Professor, Centrum för infektionsmedicin

Bihandledare

Johan Sandberg, Associate Professor, Centrum för infektionsmedicin

Opponent

Professor Susanna Cardell, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet