Disputationer

Disputation: Senthil Vasan Kandaswamy

2013-08-3009:00 till 2018-07-1816:33 Rolf Luft Auditorium, L1:00, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Genetic epidemiology of adiposity and abnormal glucose tolerance in South Asian Indians

Huvudhandledare: Kerstin Brismar

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi