Disputationer

Disputation Sebastian Gidlöf, Fredagen den 8 november

2013-11-0809:00 till 2018-12-1712:50 Föreläsningssalen R64, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Titel:Congenital adrenal hyperplasia, CYP21A2 deficiency: clinical and physiological aspects of pregnancy, screening and growth.

Huvudhandledare: Docent Anna Nordenström, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI

Fakultetsopponent: Professor Faisal Ahmed, University of Glasgow, Child Health.

Sebastian Gidlöf är en av KID-doktoranderna vid Centrum för Genusmedicin.