Disputationer

Disputation: Sanna Nyström

2013-05-2413:00 till 2018-07-1807:36 Lecture Hall 4V, Alfred Nobels Allé, 8 Karolinska Huddinge

Titel: Roles of Innate Immune Receptors: Host - Pathogen Interactions and Strengthening Vaccines

Handledare

Steven E Applequist, Assistant Professor, Centrum för Infektionsmedecin, Karolinska institutet

Bihandledare

Anna-Lena Spetz, Associate Professor, Centrum för infektionsmedecin, Karolinska Institutet och Jorma Hinkula, Professor, Institutionen för klinisk och experimentell medicin Virologi, Linköpings Universitet

Opponent

Professor Mohamed Lamkanfi, Department of Medical Protein Research, Faculty of Medicine and Health Sciences, VIB/Ghent University, Belgien