Disputationer

Disputation: Sandra Travica

2013-09-2409:00 till 2018-07-1805:23 Farmakologens föreläsningssal, Nanna Svartz väg 2, Karolinska Institutet

Cytochrome P450 2W1 (CYP2W1) as a novel drug target in colon cancer therapy

Opponent

Professor Ingolf Cascorbi, University Hospital Schleswig-Holstein, Kiel, Germany

Betygsnämnd

  • Professor Ralf Morgenstern, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
  • Professor Galina Selivanova, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet
  • Professor Eva B. Brittebo, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet

Handledare

Professor Magnus Ingelman-Sundberg, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet

Bihandledare

  • Docent Souren Mkrtchian, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
  • Dr Maria Karlgren, Institutionen för farmaci, Uppsala universitet