Disputationer

Disputation Ranja Strömberg de Sousa Soares

2013-03-0809:00 till 2018-12-1605:14 Sal 221, entréplanet, Alfred Nobels Allé 12, campus Huddinge

Depression in Primary Care: Detection, Description and Mortality

Huvudhandledare:

Docent Monica Löfvander, Uppsala Universitet, Centrum för klinisk forskning, Västmanland, Uppsala Universitet

Bihandledare:

Med.dr. Lars G. Backlund, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Professor Anna Åberg-Wistedt, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Psykiatri

Professor Sven-Erik Johansson, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Fakultetsopponent:

Professor Cecilia Björkelund. Göteborgs universitet. Samhällsmedicin och folkhälsa. Allmänmedicin

Betygsnämnd:

Docent Hans Thulesius, Lunds universitet, Inst.för kliniska vetenskaper, Malmö, Enheten för Allmänmedicin

Docent Owe Bodlund, Umeå Universitet, Klinisk vetenskap, Psykiatri

Docent Holger Theobald, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Centrum för Allmänmedicin

Depression blir ibland inte igenkänd vid en konsultation hos primärvårdsläkare.

Avhandlingen beskriver svårighetsgraden av depressionerna i ett primärvårdsområde i Stockholm, metoder hur depression kan identifieras i primärvården och riskfaktorer för depression bland män och kvinnor. Dödligheten bland de i primärvården diagnostiserade deprimerade patienterna jämfördes med icke -deprimerade och med dödligheten i den svenska befolkningen i en 12-årsuppföljning.

I primärvården praktisk användbara kännetecken för depression har identifierats. Riksfaktorer för depression har jämförts mellan män och kvinnor , intressant i det moderna samhället i Sverige. Studierna är genomförda inom primärvården i Stockholm och resultat av patientnära klinisk forskning. Disputationen sker på Internationella kvinnodagen.